محصولات 2N

2N 40 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 58,696,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Force  در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده و با توجه به استاندارد IP69K کل بازار را پوشش می دهد.این محصول با ادغام راهکارهای موثر و طراحی خاص به دستگاهی مناسب برای اماکنی تبدیل شده که به استانداردهای بالایی نیاز دارند و همزمان می خواهند در مقابل عوامل خارجی مقاوم باشند.

  58,696,000 ریال
 • 0 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Force  در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده و با توجه به استاندارد IP69K کل بازار را پوشش می دهد.این محصول با ادغام راهکارهای موثر و طراحی خاص به دستگاهی مناسب برای اماکنی تبدیل شده که به استانداردهای بالایی نیاز دارند و همزمان می خواهند در مقابل عوامل خارجی مقاوم باشند.

  0 ریال
 • 58,564,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Force  در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده و با توجه به استاندارد IP69K کل بازار را پوشش می دهد.این محصول با ادغام راهکارهای موثر و طراحی خاص به دستگاهی مناسب برای اماکنی تبدیل شده که به استانداردهای بالایی نیاز دارند و همزمان می خواهند در مقابل عوامل خارجی مقاوم باشند.

  58,564,000 ریال
 • 58,696,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Force  در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده و با توجه به استاندارد IP69K کل بازار را پوشش می دهد.این محصول با ادغام راهکارهای موثر و طراحی خاص به دستگاهی مناسب برای اماکنی تبدیل شده که به استانداردهای بالایی نیاز دارند و همزمان می خواهند در مقابل عوامل خارجی مقاوم باشند. 

  58,696,000 ریال
 • 0 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Force  در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده و با توجه به استاندارد IP69K کل بازار را پوشش می دهد.این محصول با ادغام راهکارهای موثر و طراحی خاص به دستگاهی مناسب برای اماکنی تبدیل شده که به استانداردهای بالایی نیاز دارند و همزمان می خواهند در مقابل عوامل خارجی مقاوم باشند.

  0 ریال
 • 41,712,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  در دنیای ارتباطات، این دستگاه مخابراتی از پروتکل استاندارد SIP استفاده می کند، به همین دلیل می تواند ارتباط با محصولات دیگر را پشتیبانی کند. این دستگاه در مقابل اثرات خارجی مقاوم است و بازه کلاسی زیادی را پوشش می دهد.  

  41,712,000 ریال
 • 19,404,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Vario یک محصول مناسب برای ایجاد هرگونه محیط ارتباطی است. از این محصول می توان هم در منزل و هم در اداره استفاده نمود. طراحی و ساختار مناسب دستگاه این امکان را فراهم می آورد که قابلیت نصب محصول بر روی دیوار و پلاستربرد فراهم آید. 

  19,404,000 ریال
 • 20,064,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  دستگاه مخابره 2N® Helios IP Vario یک محصول مناسب برای ایجاد هرگونه محیط ارتباطی است. از این محصول می توان هم در منزل و هم در اداره استفاده نمود. طراحی و ساختار مناسب دستگاه این امکان را فراهم می آورد که قابلیت نصب محصول بر روی دیوار و پلاستربرد فراهم آید.

  20,064,000 ریال
 • 23,892,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  کنسول 2N® NetSpeaker با کنترل ساده، ظاهر مرتب و اطلاعات به روز، سیستم بازی صوتی کاربرپسندی را ارایه کرده است. 

  23,892,000 ریال
 • 27,412,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  کنسول 2N® NetSpeaker با کنترل ساده، ظاهر مرتب و اطلاعات به روز، سیستم بازی صوتی کاربرپسندی را ارایه کرده است.

  27,412,000 ریال
 • 27,412,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  ادمین سیستم قطعا می تواند حساب های کاربری و قوانین مرتبط را بر روی سرور 2N® NetSpeaker تنظیم کند.

  27,412,000 ریال
 • 30,008,000 ریال
  بروزرسانی : 1395-05-02
  ( 0 نقد و بررسی )

  ادمین سیستم قطعا می تواند حساب های کاربری و قوانین مرتبط را بر روی سرور 2N® NetSpeaker تنظیم کند. این تنظیمات را می توان بر روی یک سرور جداگانه و یا بر روی یک سرور به همراه کنسول برنامه 2N® NetSpeaker این نیز نصب نمود. کنسول 2N® NetSpeaker با کنترل آسان، نواحی مختلف و اطلاعات به روز شده را نمایش می دهد. 

  30,008,000 ریال